قبلی

نمونه مدارک فنی و حرفه ای

گواهینامه شرکت در دوره بعنوان تاییدیه حضور دانشجو در کلاس بوده و جایگزین مدرک نمی باشد و موید رزومه فرد می باشد.
مدرک گواهینامه مهارت از اموزشگاه فنی و حرفه ای صادر و در سایت اموزشگاه مورد تایید فنی و حرفه ای رجیستری می گردد و با گواهینامه تایید مهارت صادره از مراکز فنی و حرفه ای استان ها متفاوت است .اما دارای ساعت کلاس و نمره بوده و قابل ارایه به سازمانها و شرکت ها و همچنین قابل ترجمه با تاییدیه اموزشگاه می باشد.
گواهینامه پایان دوره MBA در رشته های گوناگون با کد استاندارد فنی و حرفه ای و ۴۰۰ ساعت بالاترین نوع مدرک ارایه شده توسط اموزشگاه می باشد.
کارت های ID کارت موید مدارک بالا و همچنین اساتید و پرسنل می باشد
گواهینامه مهارت اصلی ترین مدرک صادر شده توسط سازمان فنی و حرفه ای کل کشور می باشد وقابلیت ارایه به اتحادیه ها و سامانه جواز کشوری و همچنین سفارت خانه های خارجی و همچنین دریافت وام اشتغال را دارا بوده و امتحان بصورت ویژه و سختگیرانه توسط خود سازمان با معرفی نامه طی شدن دوره ها در اموزشگاه ها ی فنی حرفه ای صورت می گیرد.